Samoniklo bilje
Početna strana / Samoniklo bilje

 

Lekovito bilje poznato je čoveku još od davnina. Moguće je da su ga još pre pojave čoveka na zemlji koristile životinje, naravno, instinktivno u funkciji lečenja. Podatke o korišćenju lekovitih svojstava bilja u drevnoj prošlosti moguće je saznati iz etnografskih i arheoloških izvora i pisanih spisa. Zahvaljujući geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima (klima, zemljište i dr.) u Bosni i Hercegovini raste veliki broj različitih biljnih vrsta. Konstatovano je preko 3000 taksona vaskularne flore. Broj vrsta lekovitog i aromatičnog bilja je nemoguće precizirati, ali u zavisnosti od načina sagledavanja pojma lekovitosti taj broj se opet u zavisnosti od autora kreće od 300-700. Prema nekim pokazateljima u široj upotrebi je oko 250-300 vrsta, što znači da je u upotrebi manje od 10% vaskularne flore. Činjenica je da su neracionalno, nekontrolisano i nestručno sakupljanje dovelo do smanjenja resursa ili potpunog nestanka određenog broja biljnih vrsta.

 

Preduzeće „Ljbilje“ d.o.o. Ljubinje bavi se otkupom preko 100 vrsta samoniklog lekovitog aromatičnog bilja po principu održivog sakupljanja. Kompanija edukuje svoje berače i iste sertifikuje na godišnjem nivou. Berači poseduju osnovna botanička znanja (sposobnost identifikacija vrste i poznavanje njene biologije i ekologije, kako se razmnožava, koliko brzo raste, za koje vrijeme dostiže fazu u kojoj je najbolje brati, na kojim staništima je tražiti itd. Takođe, edukovani su da procene veličinu populacije (resursa) na terenu, kao i o maksimalnim količinama koje smeju sakupljati radi obnavljanja resursa. Upoznati su sa vrstama čije je sakupljanje zabranjeno ili veoma ograničeno, kao i o higijensko-zdravstvenim i zaštitnim procedurama prilikom berbe u krševitim i teško pristupačnim vrletima Hercegovine.